RSEZ

Par mums

Darbinieku skaits
1200
Kopējais komercsabiedrību apgrozījums​
80 M
Rēzeknes SEZ komercsabiedrības
1

RSEZ pārvalde

Kopš 2010. gada RSEZ administrēšanu veic pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes SEZ pārvalde”. Tās dibinātāji ir Rēzeknes valstspilsētas dome un Rēzeknes novada pašvaldība. RSEZ pārvaldes izpildu un pārstāvības institūcija ir administrācija, kuru ieceļ un vada pārvaldnieks.

Informācijas sniegšana

RSEZ pārvalde sniedz informāciju par komercdarbības vidi un tās būtiskākajiem komercdarbības aspektiem Latvijā un RSEZ – ekonomiskās situācijas raksturojums, nodokļu politika, likumdošanas vide un citi biznesa vides aspekti.

Konsultācijas

RSEZ pārvalde sniedz konsultācijas par komercdarbības uzsākšanu – komercsabiedrības reģistrāciju, nodokļiem, nodevām, izmaksām, RSEZ komercsabiedrības statusa iegūšanu un nodokļu atvieglojumu iegūšanas iespējām RSEZ.

Atbalsts investīciju projektu īstenošanā

RSEZ pārvalde sniedz konsultatīvu atbalstu – piemērota nekustamā īpašuma piemeklēšanā atbilstoši potenciālā investora vajadzībām; konsultācijas par ES un citām atbalsta programmām; atbalsts sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm.

Tematisko pasākumu organizēšana

RSEZ pārvalde organizē seminārus, konferences, izbraukuma prezentācijas noteiktām mērķauditorijām, pielāgotas vizītes un RSEZ teritorijas apmeklējumus komercsabiedrībām, kas plāno veikt komercdarbību RSEZ teritorijā.

info_sniegsana

Informācijas sniegšana

RSEZ pārvalde sniedz informāciju par komercdarbības vidi un tās būtiskākajiem komercdarbības aspektiem Latvijā un RSEZ – ekonomiskās situācijas raksturojums, nodokļu politika, likumdošanas vide un citi biznesa vides aspekti.

Konsultācijas

RSEZ pārvalde sniedz konsultācijas par komercdarbības uzsākšanu – komercsabiedrības reģistrāciju, nodokļiem, nodevām, izmaksām, RSEZ komercsabiedrības statusa iegūšanu un nodokļu atvieglojumu iegūšanas iespējām RSEZ.

konsultācijas
atbalsts_

Atbalsts investīciju projektu īstenošanā

RSEZ pārvalde sniedz konsultatīvu atbalstu – piemērota nekustamā īpašuma piemeklēšanā atbilstoši potenciālā investora vajadzībām; konsultācijas par ES un citām atbalsta programmām; atbalsts sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm.

Tematisko pasākumu organizēšana

RSEZ pārvalde organizē seminārus, konferences, izbraukuma prezentācijas noteiktām mērķauditorijām, pielāgotas vizītes un RSEZ teritorijas apmeklējumus komercsabiedrībām, kas plāno veikt komercdarbību RSEZ teritorijā.

tematisko pasakumu org

Mūsu komanda

RSEZ_CEO

Pārvaldniece

Rēzeknes SEZ pārvalde
(+371) 2837 8811
rsez@rsez.lv

_MG_2638-Edit-Edit

Biroja vadītāja

(+371) 6462 5941
(+371) 2442 8646
office@rsez.lv

_MG_2683-Edit

Grāmatvede

(+371) 2399 4477

finance@rsez.lv

Profila bilde (1)

Projektu vadītāja

(+371) 2442 8648

invest@rsez.lv

RSEZ_PR

Komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste

(+371) 6462 5941
(+371) 2863 3550
pr@rsez.lv

Uzraudzības padome

Ērika Teirumnieka

Padomes priekšsēdētāja

Aleksejs Stecs

Priekšsēdētāja vietnieks

Ilvija Pastare

Padomes locekle

Staņislavs Šķesters

Padomes loceklis

Uzņēmējdarbības komisija

Gints Jačuks

Komisijas priekšsēdētājs
SIA "LEAX Rēzekne" RSEZ

Zinaīda Lovnika

Priekšsēdētāja vietniece
"VEREMS" RSEZ SIA

Romāns Vdovičenko

Komisijas loceklis
"NewFuels" RSEZ SIA

Karīna Jevdokimova

Komisijas locekle
RSEZ "MAGISTR FISKEVEGN GROUP.MFG" SIA

Stanislavs Ratinskis

Komisijas loceklis
"LATSTAB" RSEZ SIA

Aivars Tjarve

Komisijas loceklis
RSEZ SIA "IRBIS Technology"

Nikolajs Pušņakovs

Komisijas loceklis
SIA "MIDIS" RSEZ

Arturs Ziļs

Komisijas loceklis
"OPTOELEKTRONIKA LV" RSEZ SIA

Vakances

Aktuālo vakanču šobrīd nav