RSEZ

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona

Iegūt Rēzeknes SEZ statusu

Atrašanās vieta

Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums kā Latvijā, tā Eiropā ar tiešu piekļuvi starptautiskajiem tirgiem ar vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju.

Nodokļu atlaides

Būtiski nodokļu atvieglojumi un atbalsta instrumenti RSEZ komercsabiedrībām.

Lietpratīga pārvaldība

Efektīva, uz klientu un rezultātu orientēta RSEZ pārvaldība, kā arī konsultācijas komercsabiedrībām, kas veic vai plāno veikt komercdarbību RSEZ teritorijā.

Atbalsts

Valsts un vietējo pašvaldību atbalsts investīciju projektu ieviešanā, konsultācijas par piemērota nekustamā īpašuma piemeklēšanu komercdarbībai.

Pievilcīga vide

Kvalitatīva, mūsdienīga un pievilcīga vide darbam un atpūtai Rēzeknes valstspilsētā un Rēzeknes novadā.

Prasmīgs darbaspēks

Atbildīgs un profesionāls darbaspēks reģionā, kur raksturīgas industriālās tradīcijas un pieejama kvalitatīva augstākā un profesionālā izglītība.

Soft aktivitātes

Rēzeknes SEZ pārvalde organizē dažāda veida aktivitātes komercsabiedrību vadītājiem un to darbiniekiem, kā piemēram, apmācības, saliedēšanās pasākumus utml.

Laika ietaupījums

Rēzeknes SEZ piedāvā ietaupīt uzņēmēju laiku, piedāvājot jau gatavas telpas ražošanai/uzglabāšanai, jau gatavu infrastruktūru, kā arī iespēju pielāgot uzņēmējdarbībai nepieciešamās telpas/zemes gabalus.

Atvieglojumi RSEZ teritorijā

No Data Found

100 %

Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

No Data Found

80 %

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

No Data Found

60 %

Līdz pat 60 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Play Video

Kas ir Rēzeknes SEZ?

Kas ir Rēzeknes SEZ? Kur tā ir? Ko tā dara? Ieskaties Rēzeknes SEZ video un uzzini, kādas priekšrocības tā var sniegt!

Aprēķināt savas atlaides

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

Aktualitātes

Rēzeknes SEZ Gada uzņēmumi -“VEREMS” RSEZ SIA un SIA “MIDIS” RSEZ!

“Zaļā domāšana” ražošanas tehnoloģiju uzlabošanā

Apstiprināts 2022.gada publiskais pārskats

Nodokļu atvieglojumi

RSEZ komercsabiedrībām ir tiesības uz šādiem tiešajiem nodokļu atvieglojumiem:

Atbalsta nosacījumi

Nodokļu atvieglojumi

RSEZ komercsabiedrībām ir tiesības uz šādiem tiešajiem nodokļu atvieglojumiem:

Atbalsta nosacījumi

Atbalsta intensitāte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona

Noslēdzot līgumu ar RSEZ pārvaldi, komercsabiedrība var uzsākt procedūru brīvās ekonomiskās zonas izveidošana, lai saņemtu atļauju komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā RSEZ teritorijā.

Šādām komercsabiedrībām tiek piemērots brīvās zonas režīms, t.i., netiešo nodokļu atvieglojumu un īpašu muitas kontroles pasākumu kopums.

Play Video

Procedūra

Lai iegūtu Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu, komersants Rēzeknes SEZ pārvaldē iesniedz pieteikumu līguma par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai Rēzeknes SEZ teritorijā slēgšanai.

Iesniedzamie dokumenti:

1. biznesa plāns komersanta plānotajai darbībai Rēzeknes SEZ teritorijā;

2. informācija par plānotajiem ieguldījumiem un jaunradītām darba vietām Rēzeknes SEZ teritorijā;

3. komercsabiedrības reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

4. komercsabiedrības statūtu apliecinātu kopiju;

5. komercsabiedrības teritorijas plāna apliecinātu kopiju;

6. dokumentu, kas apliecina komersanta atrašanos Rēzeknes SEZ teritorijā (nomas līguma vai zemesgrāmatas akta apliecinātu kopiju);

7. informāciju par reģistrētajām struktūrvienībām (ja tādas ir).

Ja nepieciešama palīdzība dokumentu sagatavošanā, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultantiem! RSEZ kontakti

Tiek noslēgts līgums par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai, pēc kura komersants veic pārreģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, nosaukumā iekļaujot vārdus “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas…”.

Tiek noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā, pēc kā komersantam tiek izsniegta atļauja komercdarbības veikšanai Rēzeknes SEZ teritorijā ar tiesībām piemērot likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus.

Iesniedzamais dokuments:

Pieteikums līguma par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā slēgšanai.

Komersants var uzsākt ieguldījumu veikšanu pēc līguma par ieguldījumu veikšanu un/ vai līguma par paredzamo algu izmaksu veikšanu noslēgšanas.

Iesniedzamie dokumenti (var tikt iesniegti vienlaicīgi):

Līgumam par ieguldījumu veikšanu

1. Pieteikums līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai

2. Komersanta ieguldījumu projekta koncepts

3. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

Līgumam par paredzamo algu izmaksu veikšanu

1. Pieteikums līguma par paredzamo algu izmaksu veikšanu slēgšanai

2. Komersanta paredzamo algu izmaksu projekta koncepts

3. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

Procedūra

RSEZ komercsabiedrības līgums un atļauja mazāk nekā 7 nedēļās!

1.solis

Pieteikuma iesniegšana Rēzeknes SEZ pārvaldē

2.solis

Komersanta pārreģistrācija

3.solis

Atļaujas par tiesībām piemērot nodokļu atvieglojumus izsniegšana

4.solis

Ieguldījumu veikšana Rēzeknes SEZ teritorijā

Biežāk uzdotie jautājumi

Kļūstot par Rēzeknes SEZ komercsabiedrību, tiek iegūti nodokļu atvieglojumi, kā piemēram, nekustamā nodokļa atlaide līdz 100 %, IIN atlaide izmaksājot dividendes līdz 80%, kā arī  nodokļu atlaides līdz pat 60 % no investīciju izmaksām. Vairāk par nodokļu atlaidēm https://likumi.lv/ta/id/33419-par-nodoklu-piemerosanu-brivostas-un-specialajas-ekonomiskajas-zonas

Jūsu uzņēmums iegūs ne tikai ievērojamas nodokļu atlaides, bet arī birokrātiskā sloga atvieglojumus un kļūšanu par daļu no draudzīgas uzņēmēju kopienas, kas aktīvi iesaistās reģiona uzņēmējdarbības vides attīstībā. Šīs un citas priekšrocības atradīsiet šeit.

Uzņēmuma darbība notiek Rēzeknes SEZ teritorijā sev piederošā vai nomāta īpašumā. Uzņēmējdarbības nozare atbilst Rēzeknes SEZ atbalstāmajam nozarēm.

Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvji sniegs konsultācijas par procesu un atbilstību likumam par Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām.

Šeit var aplūkot neatbalstāmās nozares (links uz neatbalstāmo nozaru failu)

  • Tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15)
  • Dzērienu ražošana (NACE kods: C11), iznemot bezalkohola dzērienu ražošanu; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana (NACE kods: 11.07)
  • Tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12)
  • Mazumtirdzniecība (NACE kods: G), izņemot saražoto produktu mazumtirdzniecību ražošanas teritorijās Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā
  • Finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K)
  • Azartspēles un derības (NACE kods: R92)
  • Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE kods: S96)

 

rsez.lv mājaslapā – pieteikties konsultācijai, kā arī varat doties uz sadaļu kontakti – nosūtīt epastu vai veikt zvanu, kā arī varat doties uz Rēzeknes SEZ pārvaldi un iegūt konsultaciju klātienē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē.

Nē, Jums nav jāveic maksājums, lai iegūtu Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu. Kļūšana un turpmākā darbība kā Rēzeknes SEZ komercsabiedrībai ir bezmaksas.

Nē, Jūsu uzņēmējdarbībai nebūs nekāda veida ierobežojumi, varēsiet darboties kā līdz šim, ja vien uzņēmējdarbība atbilst Rēzeknes SEZ atbalstāmo nozaru sarakstam.