Dalība "Biznesa dienās Gomeļā" paver jaunas sadarbības iespējas

  Ziņas/Dalība "Biznesa dienās Gomeļā" paver jaunas sadarbības iespējas

Dalība "Biznesa dienās Gomeļā" paver jaunas sadarbības iespējas

2016. gada 24. Oktobris

Atsaucoties uz Brīvās ekonomiskās zonas "Gomel-Raton" administrācijas uzaicinājumu, 12. un 13. oktobrī Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvji piedalījās Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Brīvās ekonomiskās zonas "Gomel-Raton" rīkotajā pasākumā "Biznesa dienas Gomeļā". Pasākuma ietvaros Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvjiem bija gan iespēja apmeklēt izstādi, lai iepazītos ar biznesa vidi Gomeļā un reģionā ražotajiem produktiem, gan piedalīties biznesa forumā, lai dibinātu jaunus kontaktus un veicinātu turpmāko sadarbību.

Pasākuma “Biznesa dienas Gomeļā” ietvaros notikušajā biznesa forumā piedalījās vairāk nekā 50 ārvalstu dalībnieki no Itālijas, Polijas, Slovākijas, Horvātijas, Ukrainas un citām valstīm. Biznesa foruma galvenais mērķis bija pārrunāt aktuālos jautājumus, kas saistīti ar ekonomikas izaugsmes veicināšanu, kā arī starptautisko sadarbību.

Biznesa foruma ietvaros notikušās paneļdiskusijas “Brīvās ekonomiskās zonas: no tagadnes uz nākotni” laikā Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale sniedza pasākuma dalībniekiem ieskatu Rēzeknes SEZ darbībā un sasniegumos, kā arī investīciju vidē Latvijā un speciālo ekonomisko zonu darbības pamatnostādnēs kopumā. Turklāt popularizējot Rēzeknes SEZ tēlu starptautiskā mērogā, pasākuma ietvaros tika sniegtas arī vairākas intervijas vietējiem medijiem, paužot Rēzeknes SEZ viedokli gan par reģiona ekonomikas norisēm, gan par pašu pasākumu.

Iepazīstot biznesa vidi Gomeļā, Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvji apmeklēja arī trīs brīvās ekonomiskās zonas “Gomel-Raton” komercsabiedrības: mēbeļu un to komponentu ražotāju “Delkom40”, plastmasas iepakojumu ražotāju “Freshpack Solutions”, kā arī tērauda cauruļu ražotāju “Dangi Profile Company”. Apmeklējot komercsabiedrības, Rēzeknes SEZ pārstāvji varēja ne tikai iepazīties ar uzņēmumos noritošajiem ražošanas procesiem, bet arī aplūkot to, kā kaimiņvalstī notiek industriālo teritoriju revitalizācija un rekonstrukcija, tajos izvietojot jaunus ražošanas uzņēmumus.

Turpinot pirms vairākiem gadiem iesākto sadarbību, vizītes ietvaros Rēzeknes SEZ pārstāvji tikās ar Brīvās ekonomiskās zonas “Gomel-Raton” administrācijas pārstāvjiem, lai apmainītos ar pieredzi brīvo un speciālo ekonomisko zonu darbībā. Pārrunu laikā administrācijas pārstāvji pauda interesi tuvākajā nākotnē veidot ciešāku sadarbību ar Rēzeknes SEZ pārvaldi un Latviju kopumā.

 

Foto no Rēzeknes SEZ pārvaldes arhīva