Ražošanas kompleksa Viļakas ielā 1 pamatos iemūrēta vēstījuma kapsula

  Ziņas/Ražošanas kompleksa Viļakas ielā 1 pamatos iemūrēta vēstījuma kapsula

Ražošanas kompleksa Viļakas ielā 1 pamatos iemūrēta vēstījuma kapsula

2017. gada 04. Decembris

Svinīgā pasākumā šā gada 23. novembrī Rūpniecības kompleksa Viļakas ielā 1 tika iemūrēta vēstījuma kapsula, atstājot liecību par Rēzekni un Rēzeknes SEZ nākamajām paaudzēm.

Pasākuma ietvaros Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale, “MONUM & LITANA” vadošā biedra SIA “MONUM” valdes loceklis Modris Ozoliņš, Būvuzraudzības SIA “Isliena V” atbildīgais būvuzraugs Pēteris Šnevelis, kā arī Autoruzraudzības SIA “Ceturtais stils” pārstāvis Rolands Gruzītis kopīgi iemūrēja vēstījuma kapsulu kompleksa pamatos.

Rūpniecības komplekss Viļakas ielā 1, Rēzeknē ir unikāls projekts, kura ietvaros Rēzeknes pilsētas pašvaldība Rēzeknes SEZ teritorijā būvē ražošanas kompleksu potenciālam investoram. Objekta nomas tiesības tiks izsolītas publiskā izsolē. Būvniecības darbi Viļakas ielā 1, Rēzeknē tika uzsākt šā gada vidū. Projekts tiek īstenots ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu, un to ir plānots noslēgt 2018. gadā.

Tiek paredzēts, ka šī projekta realizācija sniegs ievērojamu ieguldījumu Rēzeknes SEZ teritorijas attīstībā, palīdzot attīstīt uzņēmējdarbību un radot jaunas darbavietas, kā arī nodrošinot impulsu tālākai Rēzeknes pilsētas un speciālās ekonomiskās zonas izaugsmei.