Valsts administrācijas skolas delegācija tiekas ar Rēzeknes SEZ pārvaldi

  Ziņas/Valsts administrācijas skolas delegācija tiekas ar Rēzeknes SEZ pārvaldi

Valsts administrācijas skolas delegācija tiekas ar Rēzeknes SEZ pārvaldi

2017. gada 06. Februāris

Iepazīstot Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pieredzi valsts atbalsta administrēšanā, šā gada 26. janvārī Rēzeknes SEZ apmeklēja Valsts administrācijas skolas delegācija. Vizītes ietvaros delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar speciālo ekonomisko zonu un brīvostu darbības pamatnostādnēm, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes darbu un sasniegumiem pēdējos gados.

Galvenais Valsts administrācijas skolas vizītes mērķis bija iepazīstināt dažādu valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjus ar pieejamo atbalstu mazajām un vidējām komercsabiedrībām Latgales reģionā. Vizīte tika organizēta Valsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas Sociāla fonda projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros un tajā piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas, Patentu valdes un Latvijas Nacionālā arhīva.

Vizītes laikā tās dalībnieki diskutēja par publisko pakalpojumu un tiesiskā regulējuma pilnveidi uzņēmējdarbības veicināšanai.