Teritoriju plānotāji projekta ietvaros apmeklē degradētās teritorijas Lietuvā

  Projektu ziņas/Teritoriju plānotāji projekta ietvaros apmeklē degradētās teritorijas Lietuvā

Teritoriju plānotāji projekta ietvaros apmeklē degradētās teritorijas Lietuvā

2019. gada 13. Marts

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, Rēzeknes un Krāslavas novadu, Daugavpils pilsētas pašvaldības un biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” pārstāvji trīs dienu mācību vizītē apmeklēja Panevežu un Visaginu Lietuvā ar mērķi gūt pieredzi degradēto teritoriju attīstības plānošanā citās pašvaldībās.

Pirmajā brauciena dienā Panevežas pilsētas administrācijas plānošanas speciālisti iepazīstināja ar lielākajiem projektiem, kas saistīti ar degradēto teritoriju attīstību pilsētā. Ar mūsdienīgiem audiovizuālajiem materiāliem tika parādīti jau īstenotie, kā arī tuvākajā nākotne plānotie teritoriju sakopšanas projekti. Paņevežas pašvaldības prioritāte ir saglabāt pilsētas vidē dabas vērtības, veicināt šo zonu pievilcību apmeklētājiem un piemērot uzņēmējdarbības attīstībai.

Vizītes laikā tika apmeklēti tādi objekti kā Skaistakalnis parks- bijusī militārā aviācijas bāze un tajā darbojošā mākslas stikla studija "Glass Remis", viesnīca "Romatika"- kādreizējās dzirnavas, pilsētas mākslas galerija, pilsētas ūdensattīrīšanas uzņēmums un citi attīstāmie objekti. Panevēžas pilsētas pašvaldības projektu vadītāja Lina Blažyte atklāja lielāko problēmu minēto teritoriju revitalizācijā – tās pieder vairākām privātajām personām, līdz ar to pašvaldībai uz doto brīdi nav iespējas pilnībā realizēt savus plānus, kuri saistās ar šādām teritorijām.

Paneveža ir reģions, kas pēdējos gados atklājis savu potenciālu ārvalstu investoru piesaistē un ES finansējuma piesaistē infrastruktūras projektiem uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai. Vizītes laikā tika apmeklēta Panevežas speciālā ekonomiskā zona, kura ir viena no lielākajām ekonomiskajām zonām Lietuvā, turklāt viskonkurētspējīgākā. Tās galvenie investori ir Norvēģijas, Vācijas un Francijas uzņēmumi, kas šobrīd saimnieko jau 19ha teritorijā no kopējiem 47ha.

Trešajā dienā speciālisti apmeklēja industriālo Visaginas pašvaldību, kuru, pateicoties īstenotiem ES projektiem, raksturo arī moderni un radoši pilsētas objekti- kultūras centrs bijušajā skolā, Visaginas ezera krasta atpūtas zona, sporta stadions un citi. „Grūdiens” pilsētas un uzņēmējdarbības attīstības plānošanai bija atomelektrostacijas slēgšana, kas savulaik nodarbināja vairāk nekā 5000 pilsētas iedzīvotājus. Visaginas pilsētas pašvaldības administratore Natālija Jakubovska iepazīstināja viesus ar vienu no pilsētas plānotajiem projektiem- sociālā tipa māju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī vientuļiem cilvēkiem, kuri spēs šajā mājā dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, saņemot nepieciešamo atbalstu un palīdzību. 

Vēl viens no objektiem ir Smart Park industriālais parks, kas 9ha platībā tiek attīstīts bijušajā militārajā pilsētas teritorijā un drīzumā tiks nodots investoram. Pašreiz teritorijā ir uzbūvēta jauna biroju ēka, ierīkotas visas inženierkomunikācijas, stāvlaukums, piebraucamais ceļš, teritorija atbrīvota no graustiem, atkritumiem un krūmiem, to plānots paplašināt.

Otrais mācību brauciens, koncentrējoties uz pieredzes un labākās prakses apmaiņu degradēto teritoriju atjaunošanā, ir paredzēts Latvijā, apmeklējot teritorijas Rēzeknē, Krāslavā un Daugavpilī, kā arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas objektus un teritorijas.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros RSEZ ir 44 704 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 37 998,40 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un RSEZ finansējums ir attiecīgi 3 788,02 eiro un 6705,60 eiro apmērā.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

logogg

Projekta koordinatore:

Nataļja Jupatova

E-pasts: trans-form@rsez.lv

Mob.: 26488499

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar projekta informācijas speciālisti L.Upenieci