RSEZ pārvaldes publiskais pārskats

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

Amatpersonu atalgojums

Amatpersonu atalgojums par 2017. gada martu

Pārskats par iznomāšanai paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi