Iepirkuma izsludināšanas datums: 31.08.2016.
Pasūtītājs: Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”
Iepirkuma līguma priekšmets: Videomateriāla par investīciju vidi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izveide
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 7000 EUR 
Iepirkuma identifikācijas numurs: p/i “RSEZ pārvalde” 2016/1
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 21.09.2016. plkst. 16:30
Kontaktpersona: ārējo sakaru organizatore Baiba Baltace, tālr. (+371) 64625941, e-pasts: info@rsez.lv 

Līguma izpildītājs: SIA “BMH”
Līgumcena: EUR 6290,00

Pielikumi: Lēmums, Līgums, Vienošanās par grozījumiem.