Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Nodokļu kalkulators

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
Pareizā vieta
jūsu investīcijām

Jaunākās ziņas

Izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss
Izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss
2017. gada 19. Jūnijs

Ar mērķi atzinīgi novērtēt un godināt Rēzeknes SEZ komercsabiedrības un to produktus, kā arī to ieguldījumu Rēzeknes SEZ attīstībā 20 gadu garumā, Rēzeknes SEZ pārvalde, kā ik gadu, organizē Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursu, kura ietvaros sekmīgākajām komercsabiedrībām tiks piešķirtas balvas un atzinības raksti.

Lasīt vairāk
Noticis Deloitte Latvia seminārs Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām par gaidāmajiem nodokļu grozījumiem
Noticis Deloitte Latvia seminārs Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām par gaidāmajiem nodokļu grozījumiem
2017. gada 12. Jūnijs

Pateicoties “NewFuels” RSEZ SIA, “Energy Resources CHP” RSEZ SIA un “Deloitte Latvia” iniciatīvai un atbalstam, ciešā sadarbībā ar Rēzeknes SEZ pārvaldi, šā gada 8. jūnijā, Rēzeknē tika organizēts seminārs speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām. Semināra ietvaros prezentācijas sniedza Latvijā vadošās finanšu un juridisko konsultāciju kompānijas “Deloitte Latvia” pārstāvji, iepazīstinot uzņēmējus ar gaidāmo nodokļu reformu Latvijā, kā arī aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar investīciju aizsardzību un uzņēmumu darbību speciālajām ekonomiskajā zonā. 

Lasīt vairāk

Atsauksmes