Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Nodokļu kalkulators

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
Pareizā vieta
jūsu investīcijām

Investīciju objekti Rēzeknes SEZ

Aplūko karti ar investīciju objektu teritorijām Rēzeknes SEZ

Jaunākās ziņas

Izsludināta izsole par nomas tiesībām rūpniecības kompleksam Viļakas ielā 1
Izsludināta izsole par nomas tiesībām rūpniecības kompleksam Viļakas ielā 1
2018. gada 25. Aprīlis

Rēzeknes pilsētas dome ir izsludinājusi izsoli par nomas tiesībām rūpniecības kompleksam Rēzeknes SEZ teritorijā, Viļakas ielā 1, Rēzeknē. Nomai kopā pieejams rūpniecības komplekss 6784 kvadrātmetru platībā, kā arī ar ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi.

Lasīt vairāk
Rēzeknes SEZ un tās komercsabiedrības apmeklē Apvienoto Arābu Emirātu Vēstniece Latvijā
Rēzeknes SEZ un tās komercsabiedrības apmeklē Apvienoto Arābu Emirātu Vēstniece Latvijā
2018. gada 18. Aprīlis

2018. gada 16. aprīlī oficiālā vizītē uz Rēzekni ieradās Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Latvijā V.E. Hanan Al Aleeli. Vizītes ietvaros norisinājās gan tikšanās ar Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvjiem, gan Rēzeknes SEZ komercsabiedrību “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA apmeklējums.

Lasīt vairāk

Atsauksmes