Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Nodokļu kalkulators

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
Pareizā vieta
jūsu investīcijām

Jaunākās ziņas

Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumi apmeklē Rēzeknes SEZ
Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumi apmeklē Rēzeknes SEZ
2017. gada 12. Jūlijs

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) biedri 6. un 7. jūlijā apmeklēja Rēzekni un Rēzeknes SEZ. Vizītes ietvaros MASOC pārstāvji tikās ar Rēzeknes SEZ pārvaldi, apmeklēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kā arī uzņēmumus SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ un SIA “NOOK Ltd”.

Lasīt vairāk
Izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss
Izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss
2017. gada 19. Jūnijs

Ar mērķi atzinīgi novērtēt un godināt Rēzeknes SEZ komercsabiedrības un to produktus, kā arī to ieguldījumu Rēzeknes SEZ attīstībā 20 gadu garumā, Rēzeknes SEZ pārvalde, kā ik gadu, organizē Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursu, kura ietvaros sekmīgākajām komercsabiedrībām tiks piešķirtas balvas un atzinības raksti.

Lasīt vairāk

Atsauksmes