Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Nodokļu kalkulators

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
Pareizā vieta
jūsu investīcijām

Jaunākās ziņas

Turpinās apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām
Turpinās apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām
2017. gada 11. Augusts

Rēzeknes SEZ pārvalde arī šā gada otrajā pusē turpina organizēt apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbiniekiem Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda projekta “Rēzeknes SEZ komercsabiedrību starptautiskās konkurētspējas atbalsta un apmācību programmu īstenošana” ietvaros, atsaucoties uz pastiprināto uzņēmēju interesi par piedāvāto iespēju.

Lasīt vairāk
Ievēlēta jaunā Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome
Ievēlēta jaunā Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome
2017. gada 08. Augusts

Šā gada 30. jūnijā darbu uzsāka jaunā Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome četru Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes deleģētu pārstāvju sastāvā, kas turpmākos četrus gadus nodrošinās Pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” darbu un īstenos tās pārraudzību.

Lasīt vairāk

Atsauksmes