Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Nodokļu kalkulators

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
Pareizā vieta
jūsu investīcijām

Jaunākās ziņas

“Energy Resources CHP” RSEZ SIA – viens no 2016. gada lielākajiem nodokļu maksātājiem Latgalē
“Energy Resources CHP” RSEZ SIA – viens no 2016. gada lielākajiem nodokļu maksātājiem Latgalē
2017. gada 10. Aprīlis

2017. gada 30. martā svinīgā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju apbalvošanas pasākumā Rēzeknes SEZ komercsabiedrība “Energy Resources CHP” RSEZ SIA un tās vadītājs Romāns Vdovičenko saņēma Valsts ieņēmumu dienesta apbalvojumu kā 2016. gada lielākais nodokļu maksātājs Latgales plānošanas reģionā mazo nodokļu maksātāju grupā.

Lasīt vairāk
Tiek rīkotas apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrību konkurētspējas veicināšanai
Tiek rīkotas apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrību konkurētspējas veicināšanai
2017. gada 06. Aprīlis

Īstenojot projektu Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda projektu “RSEZ komercdarbības uzsākšanas un atbalsta programma, konkurētspējas paaugstināšanai starptautiskā mērogā”, šā gada 22. un 24. martā tika organizēts seminārs Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām “Uzņēmumu virzība tirgū, izmantojot pārdošanas un mārketinga instrumentus”.

Lasīt vairāk

Atsauksmes